Floyd Rice Photography | 08/18/2017 Varsity vs Port Charlotte