Floyd Rice Photography | 09/01/2017 Varsity vs Sebring